នេះគឺជាលទ្ធផលពីការធ្វើសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារអធិការកិច្ចប្រចាំឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦ កន្លងមកនេះ។ ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ស្ថិតិសរុបមាន២២០ សាលាចំណេះទូទៅខ្មែរឯកជនផ្នែកបឋមសិក្សា តែក្នុងនោះមានតែសាលាបឋមសិក្សាឯកជនចំនួន៧៦ទេ ដែល ទទួលបាន លិខិតសរសើរ ពីមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ។
We are happy to share one piece of good news. Today (August 12th, 2016), M-TEL International school was awarded a Certificate of Commendation from the Ministry of Education, Youth and Sports of Cambodia for Good Management, Clean and Safe Environment and Excellent Teaching for all staff and students for the school year 2015-2016. This is the result of the annual inspection by the MOEYS. Out of 220 private elementary schools in Phnom Penh, 76 schools were awarded the Certificate of Commendation.

20160812165620172_0001 0

Hallowee Celebration

Halloween was devoted entirely to having fun; and it certainly was a lot of fun. These kind of fun days at school are very important for building camaraderie throughout the […]

Teacher Appreciation Day!

On Oct 9, Our senior primary students hosted an event called Teacher Appreciation Day for all the staff at M-TEL. Everyone was very impressed and moved by their presentation, particularly […]

Stone Age Pictures

នៅក្នុងផ្នែកមួយនៃមុខវិជ្ជាសិក្សាសង្គម ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សបានរៀនអំពីប្រធានបទសម័យកាលថ្ម និងរបៀបនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សជំនាន់សម័យកាលថ្មនោះ។ សម័យកាលថ្មគឺជាពេលវេលាមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តមនុស្សជំនាន់ដើមដែលប្រើសព្វាវុធនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗធ្វើពីថ្ម។ សម័យកាលថ្មនេះ ចាប់ផ្តើមនៅពេលដែលឧបករណ៍ធ្វើពីថ្មជាលើកដំបូងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបុព្វបុរសរបស់យើង រហូតដល់ពីរបីពាន់ឆ្នាំកន្លងមកសម័យកាលថ្មត្រូវបានបញ្ចប់ នៅពេលដែលមានឧបករណ៍លោហៈត្រូវបានបង្កើតឡើងជាការផ្លាស់ប្តូរ។ សម័យកាលថ្មនេះមានរយៈពេលប្រហែល 3,4 លានឆ្នាំកន្លងមកហើយ បើគិតមកដល់បច្ចប្បន្ន។ សិស្សានុសិស្សបានរៀនពីរូបភាពដែលមនុស្សសម័យថ្មប្រើថ្មមកឆ្លាក់លើផ្ទាំងថ្មឫជញ្ជាំងរូងភ្នំ ដោយយកគូល័រខ្មៅដៃសម័យនេះមកគូសវាសតាមដើម្បីបងើ្កតជារូបភាពស្រដៀងនឹងរូបភាពលើជញ្ជាំងរូងភ្នំទាំងនោះ។ សិស្សម្នាក់ៗត្រូវបានផ្តល់អាទិភាពឲ្យមានការជ្រើសរើសរូបភាពរវាងប្រភេទសត្វមាំមុត សត្វសេះ ឬក៏សត្វក្តាន់ ដើម្បីធ្វើការគូរគំនូរផាត់ព៌ណដាក់ស្រមោលដោយដៃនិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសក្នុងការគូរ។ ក្រៅពីការអនុញ្ញាតឲ្យប្អូនៗសិស្សានុសិស្សធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ និងបង្ហាញអំពីគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគាត់ហើយ សកម្មភាពមួយនេះក៏ផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សទាំងអស់ស្គាល់ពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសដែលទាក់ទងទៅនឹងសិល្បៈនិងការគូរគំនូរផ្សេងៗ ព្រមទាំងចូលរួមពិភាក្សាអំពីមូលហេតុនៃការឆ្លាក់រូបភាពលើផ្ទាំងថ្មឫជញ្ជាំងរូងភ្នំរបស់មនុស្សសម័យថ្ម ។ As part of the social studies program […]

Swimming at Grand Phnom Penh Water Park

Besides studying, the Summer Enrichment Program at M-TEL also filled with many fun activities for our students. Our upper primary grades had a blast with their friends at the water […]